Phú Yên 2016 – Phủi bụi ổ cứng

Tổng hợp những chiếc ảnh trong vài lần đi Phú Yên năm 2016 cùng đồng bọn, sẽ chẳng có gì ngoài ảnhRừng cao su gần nhà, đi m...