Ghé Eo Gió, nếm đặc sản Quảng Ngãi

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình bằng 1 điểm đến mới – tp. Quy Nhơn. Kể từ đây, mỗi chặng đường mà chúng tôi đi ...