Ghé làng bích họa Tam Thanh – Quảng Nam

Làng bích họa Tam Thanh là 1 dự án cộng đồng Hàn-Việt được thực hiện tại thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, ...